Bestuurskunde / Overheids-management | De Haagse Hogeschool (2023)

Heb je een vraag?

We helpen graag!
Bestuurskunde / Overheids-management | De Haagse Hogeschool (1)

Duaal

4 jaar

Den Haag, hoofdvestiging

Meld je aan voor deze opleiding Kom naar onze Open Dag

Iets voor jou?

De wereldwijde COVID-crisis, vluchtelingen, digitalisering of de organisatie van de zorg. Je wilt erover meepraten en - als het kan - meebeslissen. Dan moet je van alles wat weten. De opleiding Bestuurskunde biedt die brede basis.

Je studeert en doet praktijkervaring op. En dat allemaal in Den Haag; het politieke hart van Nederland. Ontdek wat deze opleiding jou kan bieden.

Alles over toelating

Toelatingseisen
VooropleidingVereiste profiel
Havo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Vwo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
MboNiveau 4, middenkader- of specialistenopleiding
Instroomadvies

Om met de bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement duaal te kunnen beginnen, moet je een havo- of vwo-diploma hebben met het juiste profiel. Bij sommige profielen zijn bepaalde vakken verplicht. Ook met een mbo-diploma niveau 4 ben je welkom. Heb je niet het juiste diploma? Lees dan hieronder wat voor jou geldt.

Overige situaties

Niet rechtstreeks toelaatbaar

Je ziet dat je wél het juiste profiel hebt gevolgd voor deze opleiding, maar dat je géén examen hebt gedaan in een vak dat de opleiding verplicht heeft gesteld. Dan heb je – zoals dat heet – een deficiëntie. Je kunt alleen starten als je deze deficiëntie hebt weggewerkt. Kijk op de pagina Toelatingseisen hoe je dit kunt doen.

21+ toelatingsonderzoek

Ben je aan het begin van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder en heb je geen diploma dat toelating biedt tot de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement? Doe dan het 21+ toelatingsonderzoek. Slaag je daarvoor, dan word je toch toegelaten. Het onderzoek vindt in de periode januari tot en met augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Tijdens het onderzoek leg je een digitale capaciteitentoets af.

Een buitenlands of internationaal diploma

Met een buitenlands of internationaal diploma kunnen wij je toelaten tot de opleiding als dat diploma toegang biedt tot het hoger beroepsonderwijs en als je kunt laten zien dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. De Haagse Hogeschool waardeert alle buitenlandse en internationale diploma’s.

Overstappen naar De Haagse

Zit je nu op een universiteit of een andere hogeschool en wil je overstappen naar De Haagse? Neem dan contact op met onze eerstejaarscoördinator Merel Eggens via 070 – 445 8126 of m.eggens@hhs.nl. Overstappen kan alleen aan het begin van het collegejaar, maar misschien is instroom in een later studiejaar ook mogelijk.

Uitspraken over je toelating

Wij kunnen geen uitzonderingen maken op de officiële toelatingseisen. Alleen de afdeling Centrale Studenten Inschrijving kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Benieuwd wat hier te zien is?

Deze content wordt zichtbaar als je de marketingcookies accepteert.

Benieuwd wat hier te zien is?

Deze content wordt zichtbaar als je de marketingcookies accepteert.

Benieuwd wat hier te zien is?

Deze content wordt zichtbaar als je de marketingcookies accepteert.

(Video) Bestuurskunde & Overheidsmanagement studeren | Opleidingsfilm De Haagse Hogeschool |

Benieuwd wat hier te zien is?

Deze content wordt zichtbaar als je de marketingcookies accepteert.

Benieuwd wat hier te zien is?

Deze content wordt zichtbaar als je de marketingcookies accepteert.

Studie in cijfers

16

uur colleges per week

60

studiepunten per jaar

Meelopen

Kom De Haagse ervaren!

Ervaar hoe het is om op De Haagse te studeren. Samen met een student van de opleiding volg je echte colleges, zit je bij echte werkgroepen en zie je hoe studenten met elkaar en met docenten omgaan.

Meld je aan

Studenten aan het woord

Bestuurskunde / Overheidsmanagement is een brede opleiding waar je veel kanten mee op kunt. Zo kun je terecht komen bij de overheid, bedrijven, maar ook stichtingen. Verder kun je met deze opleiding later problemen oplossen in de samenleving waardoor je (in)direct mensen kunt helpen. Je krijgt veel verschillende vakken waardoor je steeds met verschillende dingen bezig bent. Zo krijg je sociologie, economie en recht. Hierdoor wordt het nooit saai!

Bij De Haagse zijn veel studenten met verschillende culturele achtergronden. Dat is voor mij persoonlijk belangrijk, maar ook voor mijn ontwikkeling als professioneel beleidsmedewerker. Ik wil maatschappelijke problemen oplossen. Dan helpt het als je kunt omgaan met mensen met verschillende culturele achtergronden en andere normen en waarden. Zeker als je later ook internationaal aan de slag wilt. Den Haag is voor mij the place to be! Als bestuurlijke hoofdstad en internationale stad van Vrede en Recht kun je het voor een opleiding bestuurskunde niet beter treffen.

Mijn favoriete vak op school was maatschappijleer. Ook volg ik het nieuws op de voet. Wat speelt er in de wereld? Wat kun je zelf doen om de samenleving beter en mooier te maken? Die vragen waren voor mij belangrijk toen ik op zoek ging naar een studie. Ik wil meedenken over hoe we maatschappelijke problemen kunnen oplossen. Bij de studie Bestuurskunde hbo staat dat centraal. Als bestuurskundige kijk je naar de economische, sociale, politieke, bestuurlijke en juridische kanten van elk maatschappelijk vraagstuk. Toen ik dat hoorde, wist ik het zeker: overheidsmanagement is het voor mij helemaal!

Marit van Driel
Nuno Gomes da Silva Neto
Simran Dihal
(Video) Bestuurskunde/Overheidsmanagement studeren | Opleidingspresentatie De Haagse Hogeschool

Inhoud van de studie

Wat ga je doen?

De kennismaking

In het eerste jaar van de bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement maak je kennis met het werkveld en de werkzaamheden van een bestuurskundige. De kennis en vaardigheden die je straks in de praktijk nodig hebt zijn het uitgangspunt. Geen droge theorie, maar altijd de verbinding met de praktijk.

In jaar 1 maak je kennis met de vijf beroepstaken die in de opleiding centraal staan. Deze beroepstaken zijn adviseren, evalueren, belangen behartigen, projectmatig werken en organiseren en managen.Daarnaast ga je de diepte in aan de hand van de thema’s: het Huis van Thorbecke en Den Haag, stad van Vrede en Recht.

Om de praktijk nog iets dichterbij te laten komen, gebruiken we actuele casussen, voorbeelden en opdrachtgevers. Je zit niet alleen in de collegebanken maar je gaat ook zélf op pad. Langs organisaties als de gemeente Den Haag, de Tweede Kamer of ministeries.

Semester 1

 • Introductie Bestuurskunde
  Tijdens het vak Introductie Bestuurskunde maak je kennis met het openbaar bestuur, de opleiding en met elkaar! In dit vak beginnen we met de basis. Je leert wat de overheid nu precies is en hoe de overheid door middel van beleid de samenleving probeert te sturen.
 • Adviseren: Maatschappelijke vraagstukken
  Bij de beroepstaak Adviseren denk je na over hoe de overheid maatschappelijke vraagstukken kan oplossen. Bij deze vraagstukken is het belangrijk dat je begrijpt hoe problemen zijn ontstaan, wie ermee te maken hebben en welke mogelijke instrumenten de overheid heeft om er wat aan te doen. 
 • Evalueren: Leren onderzoeken 
  Door middel van beleidsevaluaties probeert de overheid inzicht te krijgen in de kwaliteit van het beleid. In d dit vak leer je de basisprincipes van het uitvoeren van beleidsevaluaties. De nadruk ligt op een eerste kennismaking met het opstellen en uitvoeren van een goed onderzoek.
 • Projectmatig werken: Basis projectmanagement
  Je leert in dit vak wat het betekent om ‘projectmatig te werken’, hoe je een project tot een succesvol einde brengt en hoe je samenwerkt met elkaar en de opdrachtgever.
 • Organiseren en management: Organisatie in beeld
  Aan de hand van inzichten uit de organisatiekunde en managementwetenschappen kijk je kritisch naar de manier waarop mensen en systemen samenwerken om maatschappelijke problemen – zoals schooluitval en criminaliteit – aan te pakken.
 • Kennistoets Het Huis van Thorbecke
  Thorbecke is de grondlegger van onze grondwet, het parlementair stelsel en de verhouding tussen de verschillende bestuurslagen. Zijn bestuurlijke indeling in gemeentes, provincies en het Rijk staat nog steeds als een huis. Daar leer je meer over in deze module.
 • Studieloopbaanbegeleiding
  Studeren moet je zelf doen, maar bij Studieloopbaanbegeleiding (SLB) helpen we je op weg! Om te beginnen volg je een aantal workshops die je helpen om effectief en succesvol te studeren. Naast die workshops staat jouw persoonlijke ontwikkeling als student en bestuurskundige centraal.

Semester 2

 • Adviseren: Maatschappelijke oplossingen
  Ook in dit semester schrijf je een adviesrapport, maar meer dan in semester 1 leg je daarbij de nadruk op de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. We besteden meer aandacht aan de beleidsinstrumenten die de overheid tot haar beschikking heeft, en krijgt ook het kiezen van het beste instrument om een vraagstuk op te lossen meer aandacht. Aan het einde van semester 2 heb je dan ook een rapport geschreven dat een oplossing biedt voor een probleem in Den Haag, stad van Vrede en Recht (of daarbuiten).
 • Belangen behartigen: Positie en invloed
  Hoe zorg je ervoor dat jouw belangen worden meegenomen in de politieke besluitvorming? In deze module leer je niet alleen hoe je vanuit de politiek de besluitvorming kunt beïnvloeden, maar ook hoe je kunt lobbyen in Den Haag en Brussel.
 • Projectmatig werken: Mensen en middelen
  Samen met studenten voor je bij projectmatig werken een opdracht uit voor een externe opdrachtgever. Je leert samenwerken, feedback geven, door te vragen en een planning op te stellen en aan te houden. Aan het einde van het vak leveren jullie een onderzoek, advies of evenement op.
 • Organiseren en management: Praktijkoriëntatie
  Tijdens dit vak loop je minstens 60 uur stage bij een publieke of maatschappelijke organisatie. Je werkt hier aan opdrachten die passen bij organiseren en managen.
 • Kennistoets: Den Haag Stad van Vrede en Recht
  Den Haag is niet alleen het hart van onze landelijke politiek. Den Haag is een stad die ook internationaal op de kaart staat. Niet voor niets is de slogan van de stad: Den Haag Stad van Vrede en Recht. Deze internationale context vormt het kader van de tweede basistoets.
 • Studieloopbaanbegeleiding
  Studeren moet je zelf doen, maar bij Studieloopbaanbegeleiding (SLB) helpen we je op weg! Om te beginnen volg je een aantal workshops die je helpen om effectief en succesvol te studeren. Naast die workshops staat jouw persoonlijke ontwikkeling als student en bestuurskundige centraal.

De praktijk in!

In jaar 2 staat de verbinding met de praktijk centraal. Je werkt aan de hand van de vijf beroepstaken aan aantrekkelijke praktijkopdrachten, vaak voor opdrachtgevers uit de praktijk, zoals gemeenten en ministeries.

Je verdiept je in actuele vraagstukken op verschillende niveaus (lokaal, landelijk, internationaal), zoals woonvraagstukken en de digitale weerbaarheid van jongeren. Je haalt nieuwe informatie op ‘uit het veld’, bespreekt kwesties met stakeholders (diensten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners) en komt met inzichten en voorstellen waar de praktijk wat aan heeft.

De beroepsproducten die je maakt (bijv. een advies, een lobbystrategie, een evaluatieonderzoek, een subsidieaanvraag) zijn doordacht, concreet en bruikbaar en kunnen rekenen op draagvlak. Je schrijft onder meer een brief naar de Eerste Kamer, legt zelf contacten met een Europese stad en lanceert een nieuw project in Den Haag waarvoor je zelf op zoek gaat naar financiering!

Jaar 2 stoomt jou verder klaar voor de praktijk en helpt je te groeien als persoon en als professional.

Minor volgen, de leerarbeidsplaats

In jaar 3 is het dan zover: je gaat aan de slag in de praktijk. Bijvoorbeeld bij een ministerie, gemeente of provincie, bij een woningcorporatie of het Nederlandse Rode Kruis.

Tijdens het praktische deel van de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement ontwikkel je je 4 dagen per week in de praktijk op een leerarbeidsplaats. Daarnaast krijg je nog 1 dag per week onderwijs[1] op de hogeschool. Samen met je werkgever en je docentbegeleider bekijk je welke opdrachten en projecten het beste passen bij de kennis en vaardigheden die je wilt ontwikkelen. Je tekent een contract, maar daarbinnen heb je veel vrijheid. Het vinden van een leerarbeidsplaats doe je trouwens niet alleen. We helpen met sollicitatieadvies, -trainingen en in het contact leggen met werkgevers. Verder volg je in het eerste blok een minor, die je helemaal zelf kiest. Dat kan een minor op De Haagse zijn, maar ook op een andere hogeschool.

Of: les?

Werken en afstuderen

In jaar 4 ontwikkel je jezelf verder in de praktijk op een nieuwe leerarbeidsplaats en doe je praktijkgericht onderzoek. De ene dag op school krijg je vakken die je helpen bij het afstuderen. Je spijkert je onderzoeks- en adviesvaardigheden bij, zodat je je onderzoek goed uitvoert en een kundig advies geeft. Daarnaast zit je in een afstudeerkring met andere studenten. Hier deel je je werkervaringen en help je elkaar met je afstudeeropdracht. Die bestaat uit een onderzoeksrapport en een adviesrapport. Je onderzoekt een probleem uit de praktijk en brengt hierna een advies uit voor een echte opdrachtgever.

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Werkvormen

Colleges

Hoe het écht in de praktijk is. Dat wil je het liefste weten als je net aan een studie begint. In de eerste 2 jaar van de duale opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement krijg je nog veel colleges op school. Dit is vaak in kleine groepen van 30 studenten. Ook werk je samen met studenten en docenten in 1 van onze projectlandschappen. Je krijgt les van docenten, maar óók van gastsprekers. Juist, mensen uit de praktijk. Beleidsmakers, projectmanagers en ambtenaren die weten hoe het eraan toe gaat.

(Video) Ontdek onze opleiding Bestuurskunde / Overheidsmanagment duaal - De Haagse Hogeschool

Projecten en trainingen

Naast de colleges ga je in groepjes in workshops en projecten aan de slag met opdrachten. Je schrijft een beleidsstuk, je maakt een informatieve vlogof geeft organisatieadvies. Wat je leert, zet je dus gelijk in.

Zo doken 26 Bestuurskundestudenten, in kader van een opdracht voor Projectmatig Werken, het Haags Gemeentearchief in. Met wat zij vonden, zetten zij zeven wandelroutes uit, ieder met een eigenbestuurskundig thema, dwars door het bestuurlijk hart van Nederland, de Internationale stad van Vrede en Recht, Den Haag. Zij maakten voor de nieuwe studenten van het aankomend jaar een boek met wandelingen om de stad beter te leren kennen. Vanuit de theorie leer je dus gelijk de praktijk kennen.

Kom je bij ons studeren en wil je Den Haag beter leren kennen? Download danstadswandelingen ‘Een Haags welkom’voor en door studenten met thema’s aansluitend op Bestuurskunde en Overheidsmanagement.

In het eerste jaar vindt een debatdag plaats in de Haagse raadzaal én gaan de studenten drie dagen op studiereis naar Brussel, om de Europese instituties van binnenuit te zien.

Praktijkopdrachten en beroepsvoorbereiding

In jaar 3 en 4 ga je 1 dag per week naar school en bereid je je voor op de beroepspraktijk. Je zit in een leerkring met andere studenten en geeft elkaar advies. Loop je een beetje vast? Bespreek dit dan met je mentor of tutor. In deze laatste jaren heb je veel consultmomenten met je begeleider op je werk en de leerkringbegeleider. Zo kom je er altijd weer uit.

Minoren

Veel van de studie staat al vast. Maar een deel kies je helemaal zelf: de minoren. Dit zijn keuzemodules waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Alles kan. Een verdiepende minor waarmee je jezelf specialiseert in je vakgebied. Of juist een verbredende minor, waarmee je even helemaal buiten de studie stapt. Zoals Spaans als je graag naar het buitenland wilt. Naast je minor heb je veel vrijheid in je leerarbeidsplaats (LAP). Als je je bij een gemeente wilt ontwikkelen, dan kan dat. Of bij een politieke partij, een woningbouwcorporatie of het Rode Kruis. Je hebt veel mogelijkheden.

Banen

Studenten van de opleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement komen op allerlei plekken terecht. Niet alleen bij overheidsorganisaties, zoals de gemeente, de politie, of een ministerie, maar ook bij maatschappelijke organisaties als het Rode Kruis, woningcorporaties of zorginstellingen. Anderen worden politiek actief of gaan werken in de consultancy.

Wat kun je later worden?

 • Beleidsmedewerker
 • Projectmanager
 • Adviseur
 • Consulent
 • Directiesecretaris

Doorstuderen

Gefeliciteerd, je bent klaar met je opleiding Bestuurskunde! Ben je nog niet uitgeleerd en wil je graag doorstuderen? Dat kan! Als je kiest voor een speciaal doorstroomprogramma, kun je al tijdens je studie aan De Haagse Hogeschool een premaster volgen aan de Universiteit Leiden. Zo ben je lekker snel klaar. Scoor je een 7,5 of hoger als gemiddeld cijfer? Dan ben je een excellente student. Je kunt dan in het tweede jaar solliciteren naar een plaats in het premastertraject.

Oud-studenten aan het woord

Over haar baan als landendirecteur van ZOA, een NGO, in Irak

Wat voor werk doe je?

Ik ben landendirecteur van ZOA, een NGO, in Irak

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

Oh, dat is heel verschillend. Soms zit ik een hele dag op kantoor voor gesprekken met de managers van onze projecten, soms spreek ik met mensen van de overheid om ze te overtuigen van het belang van ons werk, maar het liefste ga ik naar het veld om te zien waar de noden liggen en wat voor impact onze programma's hebben op de levens van de mensen in Irak.

Welke lessen/kennis van de opleiding neem je mee in je werk?

Ik denk dat ik er vooral bij het oplossen van maatschappelijke problemen baat bij heb dat ik heb geleerd de belangen van alle betrokken partijen af te wegen. Ik profiteer ook nog steeds van de lessen over het functioneren van de overheid en de structuur van de (internationale) organisaties en praktische vakken als ‘projectmatig werken’. Ook ethiek, sociologie en politicologie vond ik nuttige vakken waaraan ik nog steeds veel heb.

Wat is belangrijk tijdens je studie voor later?

Voor mij was het heel nuttig dat ik toen al wist dat ik belangstelling had voor het Midden-Oosten. Door mijn essays daarop te richten had ik een unieke voorsprong voor mijn latere carrière. Ik heb nog steeds veel contact met studiegenoten. Zij zijn ook op mooie plaatsen terechtgekomen en dat is direct een mooi netwerk!

Over zijn baan als sociaal ondernemer en oprichter/directeur van Hiretime

Wat voor werk doe je?

Ik ben sociaal ondernemer en oprichter/directeur van Hiretime. Dit is een videosollicitatie app waarbij studenten en werkzoekenden, op moderne wijze een goede eerste indruk kunnen achterlaten bij een werkgever.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

Elke dag is echt verschillend. Ik onderhoud voornamelijk het contact met onze samenwerkingspartners die bestaan uit o.a. onderwijsinstellingen en gemeenten. Wij maken dan bijvoorbeeld gezamenlijk een plan mbt de aanpak Jeugdwerkloosheid, maar ook om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bevorderen door het inzetten van de app.

Welke lessen/kennis van de opleiding neem je mee in je werk?
Het communiceren op verschillende niveaus, de verschillende belangen die partijen hebben en het werken op zowel strategisch als uitvoerend niveau.

Wat is belangrijk tijdens je studie voor later?

Netwerken. Ik heb tijdens mijn studie een groot netwerk opgebouwd in het publieke domein. Dit kan erg handig zijn in jouw verdere loopbaan.

Over zijn baan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Sinds 2017 loop ik in verschillende rollen en functies rond op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ik ben begonnen als LAP-student bij de directie CIO Rijk, een directie die als missie heeft dat de informatisering en ICT binnen het Rijk optimaal wordt vormgegeven. Vervolgens ben ik in vaste dienst gekomen, eerst als adviseur bedrijfsvoering en momenteel als (senior) beleidsmedewerker voor het Rijksprogramma Open Overheid. Binnen dit programma ben ik samen met een aantal collega´s beleidsverantwoordelijk voor de Wet open overheid (Woo). Op 5 oktober 2021 is deze wet aangenomen door de Eerste Kamer. De werkzaamheden zijn erg divers, zo hield ik mij tot voor kort voornamelijk bezig met de parlementaire behandeling van de Woo, zoals het mede opstellen van het voorbereidingsdossier voor de minister en het schrijven van Kamerbrieven. Nu de wet is aangenomen, verschuift de aandacht naar de implementatie en uitvoering van de Woo. Zo werken we momenteel aan de oprichting van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, verschillende handreikingen om de Woo te implementeren en de ontwikkeling van het Platform Open Overheidsinformatie. Hierbij werken we intensief samen met veel verschillende organisaties, zoals alle ministeries en de koepelorganisaties van de medeoverheden (VNG, IPO en UvW). De opleiding BO is gehuisvest in het hart van democratie. Hierdoor maak je tijdens je studie kennis met veel verschillende organisaties en krijg je de mogelijkheid om een breed netwerk op te bouwen. Naast veel theoretische kennis doe je ook veel praktijkervaring op. Zo leer je bijvoorbeeld goede en effectieve adviezen te schrijven en hoe je je moet opstellen binnen een organisatie. De 2 jaar LAP-ervaring die je tijdens je studie opdoet helpt daarnaast ontzettend bij je eerste stappen op de arbeidsmarkt en de beginfase bij je eerste werkgever.

Esther Grisnich

Over haar baan als landendirecteur van ZOA, een NGO, in Irak

(Video) Hoe onze Bestuurskunde-studenten de wereld veranderen - De Haagse Hogeschool
Germaine Statia

Over zijn baan als sociaal ondernemer en oprichter/directeur van Hiretime

Mitchell Thomassen

Over zijn baan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?
Inschrijven en aanmelden

Je aanmelden voor een opleiding doe je viaStudielink. Wil je eerst meer weten over hoe het aanmeldproces precies in zijn werk gaat? Kijk dan op onze paginaAanmelden, hoe doe je dat?Hier vind je ook belangrijke deadlines.Deze opleiding start in september en heeft geen februari-instroom.

Studiekosten- en financiering

Collegegeld

De collegegeldbedragen voor het gesubsidieerde onderwijs worden door het ministerie vastgesteld. Je moet eerst het collegegeld betalen, voordat je mag worden (her)ingeschreven. Je kunt het bedrag ineens betalen via de bank, maar er zijn ook mogelijkheden voor gespreide betaling. Bij gespreide betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Blijf op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent hetcollegegeld.

Studiefinanciering

Studenten die voltijd of duaal studeren komen in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Kijk voor meer informatie op de website vanDUO.

Hulp bij studiekeuze

Wat als je nog twijfelt?

Het kan zijn dat je helemaal enthousiast wordt over deze opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement duaal. Het kan ook zijn dat je nog twijfelt. Ook na je bezoek aan een open dag, na meelopen en/of na het praten met studenten, docenten, ouders, en decanen. Wij helpen je graag om de juiste opleiding te kiezen. Of misschien ben jij wel iemand die eerst een jaartje moet gaan werken. Of op wereldreis. Misschien ligt je ambitie wel ergens anders dan je denkt. Loop eens binnen bij ons Study & Career Centre voor

 • een studiekeuzegesprek
 • informatie over toelating, collegegeld en aanmelden
 • een algemeen studieadvies
Hulp tijdens je studie

Je krijgt volop hulp bij het studeren. Je volgt lessen studie- en loopbaanvaardigheden waarin je leert studeren. Ook krijg je een mentor (altijd een docent van je opleiding) die je vragen kunt stellen over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer.

Tijdens het tweede deel van de opleiding ga je aan het werk. Dan begeleidt een docent je. Dat gebeurt binnen de leer- of afstudeerkring waarin je zit. Binnen deze groep coachen je medestudenten en jij elkaar en geef je elkaar feedback. Over je werk bijvoorbeeld, je dilemma’s, de samenwerking met collega’s en de afstudeeropdracht. En op je werk krijg je natuurlijk begeleiding van je werkgever. Mocht je langer willen praten, over een (studie)dipje, twijfels, een vervelende ziekte of iets anders, dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon, decaan of in het loopbaancentrum.

Voor meer informatie over decanen/studentpsychologen, topsport, ondersteuning bij de Nederlandse taal of studeren met een functiebeperking kijk op onze pagina over ondersteuning tijdens je studie.

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in hetCentraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs(CROHO):

 • Officiële opleidingsnaam: Bestuurskunde/Overheidsmanagement
 • Naam internationaal: Public Administration
 • Opleidingscode (Isat): 34464
 • Instellingscode (Brin): 27UM

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen zullen op het getuigschrift worden vermeld.

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van deNederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Downloads
 • Onderwijs- en Examenregeling
 • Opleidingsleerplan
Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positiefstudieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van deonderwijs- en examenregeling(OER) van jouw opleiding.

Vragen? Mag altijd!

Zoek contact met de opleiding

Vul het contactformulier in

Kom naar onze Open Dag

Op 31 maart 2023

Wil je meer weten over deze opleiding of twijfel je nog? Een Open Dag bezoeken is dé manier om erachter te komen of een opleiding van De Haagse het heeft voor jou. Zien we je daar?

Meld je nu aan

Ontdek de socials van de opleiding

Videos

1. Bestuurskunde / Overheidsmanagement | Hogeschool Saxion
(Hogeschool Saxion)
2. Bestuurskunde/Overheidsmanagement
(Hogeschool Saxion)
3. Bestuurskunde studeren? Dat doe je aan de Universiteit Leiden in Den Haag!
(Faculty of Governance and Global Affairs)
4. Bestuurskunde/Overheidsmanagement livestream Q&A - Online open dagen | Hogeschool Saxion
(Hogeschool Saxion)
5. Deeltijd Bestuurskunde / Overheidsmanagement | Hogeschool Saxion
(Hogeschool Saxion)
6. Straatvraag Seks op Haagse Hogeschool
(Den Haag FM)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 04/21/2023

Views: 6854

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.