Bachelor Technische Bedrijfskunde | BSc Industrial Engineering & Management (2023)

HomeOnderwijsBachelorAlle bacheloropleidingenIndustrial Engineering & Management

Bachelor Open Dagen op 31 maart & 1 april

Reserveer je plek

Brede technisch en bedrijfskundige expertise inzetten om organisaties beter te helpen presteren

Ben jij analytisch en doelmatig, maar ook ondernemend en richtinggevend? Wil jij commerciële bedrijven of andere organisaties – zoals een ziekenhuis of overheidsinstelling – beter helpen presteren en samenwerken in onze complexer wordende maatschappij? Zoek je een praktijkgerichte, academische opleiding waarin je expertise opbouwt op het gebied van technologie, menselijk gedrag én bedrijfsprocessen? Dan is de driejarige Engelstalige bachelor Technische Bedrijfskunde (TBK) / Industrial Engineering & Management (IEM) aan de Universiteit Twente (UT) de juiste keuze voor jou.

Technische bedrijfskunde, wat houdt het in?

Technische Bedrijfskunde (TBK), ook welIndustrial Engineering & Management is een brede opleiding waarbij je expertise opbouwt in verschillende vakgebieden. Als technisch bedrijfskundige houd je je bezig met het ontwerpen, managen en verbeteren van bedrijfsprocessen. Je maakt organisaties efficiënter, maximaliseert winst, minimaliseert risico’s en verbetert kwaliteit en concurrentiepositie. Je gebruikt modellen en technieken om systematisch de sterke en zwakke plekken te analyseren. In onze opleiding leer je ook hoe je de benodigde veranderingen effectief doorvoert en hoe je de gevolgen ervan kunt inschatten voor de organisatie, het personeel, kwaliteit, financiën, duurzaamheid of marktpositie. Hierbij combineer je kennis uit onder meer de vakgebieden bedrijfskunde, ICT, wiskunde en techniek.

Lees meer over destudieopbouw,toelatingseisenencarrièreperspectievenvan deze opleiding, of over onze mastersIndustrial Engineering and Management (IEM).

Jedidja's vlog alsTechnische bedrijfskunde (industrial engineering & management) student

Ben je benieuwd hoe het is om Technische Bedrijfskunde, ook wel Industrial Engineering & Management te studeren? Jedidja laat je een dag uit haar studentenleven zien. Of lees de ervaringenvan Technische Bedrijfskunde studenten.

Bachelor Technische Bedrijfskunde | BSc Industrial Engineering & Management (1)

Ontvang digitale brochure

(Video) The TU/e Bachelor Industrial Engineering / Technische bedrijfskunde

Waaromtechnische bedrijfskunde studeren?

Diverse universiteiten bieden opleidingen in de richting van de technische bedrijfskunde. Onze bacheloropleiding Industrial Engineering & Management is anders dan andere. Een aantal onderscheidende kenmerken van de Technische Bedrijfskunde (TBK) studie aan de Universiteit Twente:

 • Volg de ‘beste opleiding Industrial Engineering & Management van Nederland’

  IEM is al jarenlang in de Keuzegids Universiteiten uitgeroepen tot de ‘beste opleiding Industrial Engineering & Management van Nederland’. Studenten waarderen vooral onze inhoud en organisatie van het onderwijs, het niveau (en de combinatie) van wetenschappelijke en praktische vaardigheden, de mate van internationalisering,studiebegeleiding en persoonlijk contact.

 • Word dé interdisciplinaire probleemoplosser van morgen

  Bij Industrial Engineering & Management (Technische Bedrijfskunde) raak je vertrouwd met zowel technische als niet-technische kansen en knelpunten. Je krijgt oog voor bredere maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing, globalisering of klimaatverandering. Dat is belangrijk, want niet alleen de samenleving, maar ook het bedrijfsleven wordt complexer. Bedrijven zijn steeds meer onderdeel van een mondiaal netwerk van ondernemingen en de vraag naar mensen die deze complexiteit kunnen overzien neemt toe. In deze opleiding word jij zo’n probleemoplosser van de toekomst. Je ontwikkelt dankzij onze ‘High Tech Human Touch’-benadering een interdisciplinaire visie op bedrijven, organisaties, toeleveringsketens en markten – mét een scherp oog voor echte resultaten. We hanteren een kwantitatieve, modelmatige aanpak van problemen, waarbij we rekening houden met de gebruikte technologie in processen, het gedrag van mensen (management & organisatie), en de omgeving waarin het bedrijf opereert. We gebruiken daarvoor onze mix van 6 P’s:

  • Process – je krijgt scherp inzicht in het beter en slimmer organiseren van processen
  • Purpose – je leert je doel zorgvuldig vaststellen en nastreven, zodat je echte waarde toevoegt
  • People – je leert een organisatie vanuit een menselijk perspectief te bekijken en goed om te gaan met mensen binnen en buiten de organisatie
  • Profit – je leert hoe je de winstgevendheid van een organisatie verhoogt
  • Passion – je trekt op met gemotiveerde medestudenten en bevlogen docenten, die het beste in je boven willen halen
  • Planet – je raakt vertrouwd met de ins en outs van internationalisering en de menselijke en ecologische belangen die daarbij een rol spelen
 • Je leert van docenten die zelf toponderzoekers zijn

  Tijdens je studie heb je dagelijks te maken met topwetenschappers en pionierend onderzoek op het gebied van non-conventionele productietechnieken, data science en cyber security, maar ook psychologie, management en organisatie. Tijdens projecten werk je mee aan dit soort onderzoek en neem je deel aan onze samenwerking met bedrijven. In Nederland heeft de UT een toonaangevende rol op het gebied van productie(technologie). Dat wordt bevestigd door onder meer onze samenwerking met het gerenommeerde Fraunhofer Instituut, Europees leider in toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van industriële ontwikkeling. Daarnaast loopt de industrie in de regio Twente voorop als het gaat om de inzet van nieuwe technologieën. Dat betekent dat je bij ons toegang krijgt tot interessante bedrijven en organisaties en de uitdagingen waarvoor zij staan.

 • Raak vertrouwd met verschillende sectoren, van industrie tot gezondheidszorg

  (Video) Opleiding Technische Bedrijfskunde | Hogeschool Utrecht

  Industrial Engineering & Management richt zich op diverse sectoren, met name industrie, transport, zorg en financiën. Tijdens projecten en afstudeerstages werk je aan actuele problemen van bekende bedrijven uit deze sectoren. Onze opleiding biedt veel keuzemogelijkheden.

 • Werk aan concrete problemen en projecten in de echte wereld

  Kenmerkend voor onze bachelor IEM is de praktische toepassing van wetenschappelijke kennis. Zo werk je in iedere module aan een teamproject, waarbij je opgedane kennis direct toepast op een actueel vraagstuk, een kenmerkend onderdeel van ons Twents Onderwijsmodel. Je onderzoeksopdrachten en werkbezoeken voer je uit bij externe bedrijven en organisaties. Je maakt plannen, werkt samen in multidisciplinaire teams, zoekt informatie, analyseert, verdeelt de taken, rapporteert en presenteert. Je wordt een academisch onderlegde, creatieve probleemoplosser.

 • Profiteer van onze kleinschalige, persoonsgerichte aanpak

  Wij bieden je een kleinschalige onderwijsomgeving met een informele, persoonlijke benadering, bedoeld om je zowel professioneel als persoonlijk te laten groeien. Je leert programmeren, modellen ontwerpen en berekeningen te doen; daarnaast werk je aan je sociale, professionele en ondernemende skills: taken managen, samenwerken, communiceren, feedback geven en ontvangen. Zo kom je stevig in je schoenen te staan als toekomstig professional. Bovendien beleef je het studentenleven hier op onvergetelijke wijze, dankzij onze prachtige, parkachtige campus.

Opleidingsoverzicht

Topopleiding

Diploma

Bachelor’s degree in Technische Bedrijfskunde
Graad: BSc

CROHO-code

56994

(Video) Industrial Engineering and Management - University of Twente

Faculteit

Behavioural Management and Social sciences

Duur

3 jaar

Voltijd/deeltijd

Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)

Taal

Engelstalig

Instroommoment

1september2023

1september2024

1september2025

Locatie

Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
The Netherlands

Studiekeuzecheck

(Video) Industrial Engineering and Management - Virtual Master Day 03-04-'20 - University of Groningen

Op verzoek van student

Numerus fixus

Niet bij deze opleiding

Accreditatie

NVAO

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Industrial Engineering & Management.

Bedrijfs- en bestuurskunde

Business Information TechnologyTijdens deze bachelor ontwikkel je expertise op het gebied van zowel bedrijfskunde als IT om bedrijven beter en duurzamer te helpen presteren in onze digitaliserende wereld.Communication ScienceDe driejarige Engelstalige bachelor Communication Science plaatst het communicatievak in de context van technologie, design en organisaties, en leidt je op tot 21ste-eeuwse ‘communicatie-ingenieur’.GezondheidswetenschappenDraag bij aan het verbeteren van de gezondsheidzorg door zorginnovaties te managen of te testen, zorgprocessen voor patiënten en zorgverleners te versoepelen of vernieuwend beleid te bedenken.Industrial Design EngineeringOntwikkel je tot een creatieve én technisch onderlegde ontwerper die met kennis van engineering en technologie verrassende producten bedenkt of verbetert voor mensen, industrie en maatschappij.International Business AdministrationDeze driejarige Engelstalige opleiding bereidt je voor op een carrière in het internationale bedrijfsleven. Je leert het beste naar boven te halen in producten, processen, technologie én mensen.

Engineering & technologie

Advanced TechnologyDeze veelzijdige, multidisciplinaire bachelor leidt je op tot onderzoeker, consultant, ingenieur of ondernemer in vrijwel elke denkbare tak van wetenschap en technologie.Applied MathematicsIn deze driejarige Engelstalige bachelor leer je om als wiskundige helderheid te brengen in complexe maatschappelijke uitdagingen rond mobiliteit, technologie, de zorg, het bankwezen of het milieu.Biomedische TechnologieDeze bachelor leert je nieuwe technologieën voor de gezondheidszorg te ontwerpen en ontwikkelen, van revalidatierobots, kunstorganen, medische scans tot protheses.Creative TechnologyHoe kun jij de modernste technologie inzetten voor interactie met gebruikers? Deze opleiding daagt je uit om innovatieve toepassingen voor een betere toekomst voor mens en maatschappij te ontwikkelen.

Creative Technology (locatie Vrije Universiteit)

Met deze bachelor studeer je Creative Technology in Amsterdam, terwijl je profiteert van de kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en technische expertise bij de UT.

Electrical EngineeringIn deze Engelstalige bachelor word je toegerust om de wereld van morgen te helpen vormgeven met het ontwikkelen van technische oplossingen voor een groeiende spectrum aan maatschappelijke uitdagingen.Industrial Design EngineeringOntwikkel je tot een creatieve én technisch onderlegde ontwerper die met kennis van engineering en technologie verrassende producten bedenkt of verbetert voor mensen, industrie en maatschappij.Mechanical EngineeringVan scharnieren voor een robothand tot een achtbaan... jij bent straks die vindingrijke ingenieur die allerlei apparaten, machines, constructies en processen bedenkt, ontwerpt en verbetert..

Mechanical Engineering (locatie Vrije Universiteit)

(Video) HAN | Technische Bedrijfskunde (voltijd) | Wat is Technische Bedrijfskunde?

Met deze bachelor studeer je Mechanical Engineering (Werktuigbouwkunde) in Amsterdam, terwijl je profiteert van de kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en technische expertise bij de UT.

Technical Computer ScienceWord expert in computerwetenschappen, elektrotechniek en bedrijfsinformatietechnologie. Als informaticus én ingenieur kun jij uitdagingen aangaan in domeinen als vervoer, milieu en zorg.Technische NatuurkundeDeze Nederlandstalige bachelor leidt je op om fundamentele natuurkundekennis te ontwikkelen en om te zetten in werkende techniek met een sterke maatschappelijke impact.University College Twente (ATLAS)Dit is een unieke, multidisciplinaire, Engelstalige opleiding voor topstudenten waarbij sociale en technische perspectieven worden geïntegreerd tot een nieuwe kijk op technologie.
 • Topopleiding

Videos

1. Technische Bedrijfskunde -- Universiteit Twente
(University of Twente / Universiteit Twente)
2. Van A tot Z Technische Bedrijfskunde | Hogeschool Rotterdam
(Hogeschool Rotterdam)
3. Industrial Engineering and Management and Management at Avans University of Applied Sciences
(UNIFY - Study in Holland)
4. Industrial Engineering and Management, the Bachelor programme for you? | Fontys
(Fontys BEnT)
5. TU/e Industrial Design Bachelor Introduction & Welcome
(OpenWebcast)
6. Voorlichting Technische Bedrijfskunde Deeltijd Bachelor en Associate Degree
(Fontys BEnT)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 02/13/2023

Views: 6840

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.